Hoành Phi Câu Đối Bằng Đồng Đồng Đỏ

Hiển thị tất cả 5 kết quả

Hoành phi câu đối là một trong những đồ thờ cúng quan trọng trong văn hóa thờ cúng của người Việt. Bộ hoành phi câu đối đồng đỏ thường được treo ở gian thờ chính, phía trên bàn thờ gia tiên, dòng tộc, nhằm trang trí cho không gian thờ cúng, đồng thời mang ý nghĩa về tâm linh vô cùng sâu sắc.

Hoành phi là tấm đồng được sơn son thiếp vàng, khắc chữ theo kiểu chữ nôm hoặc quốc ngữ. Nội dung hoành phi thường là những câu ca dao, tục ngữ, triết lý đạo đức, răn dạy con cháu, hoặc ca ngợi công đức của tổ tiên, dòng họ.

Câu đối là hai câu thơ được viết theo thể đối, thường được treo ở hai cột phía trước ban thờ hoặc ở trên tường, mỗi bên một câu. Nội dung câu đối thường là những câu ca dao, tục ngữ, triết lý đạo đức, răn dạy con cháu, hoặc ca ngợi công đức của tổ tiên, dòng họ.

Hoành Phi Câu Đối Bằng Đồng Đồng Đỏ

Bộ Hoành Phi Câu Đối Băng Đồng Đỏ 1m75 – Chữ Thư Pháp

5.500.000

Hoành Phi Câu Đối Bằng Đồng Đồng Đỏ

Bộ Hoành Phi Câu Đối Bằng Đồng Đỏ 1m75 – Hàng Kỹ

5.500.000

Hoành Phi Câu Đối Bằng Đồng Đồng Đỏ

Bộ Hoành Phi Câu Đối Đồng Đỏ Nền Đỏ Đen 1m75 – Hàng Kỹ

5.500.000

Hoành Phi Câu Đối Bằng Đồng Đồng Đỏ

Bộ Hoành Phi Câu Đối Đồng Đỏ Nền Đỏ Đen 1m75

4.500.000

Hoành Phi Câu Đối Bằng Đồng Đồng Đỏ

Hoành Phi Câu Đôi Bằng Đồng Đỏ 1m75 – Phụng Tổ Đường

4.500.000