Phật Thích Ca

Hiển thị tất cả 8 kết quả

Tượng Phật Thích Ca là một trong những loại tượng Phật phổ biến nhất trong Phật giáo. Tượng thường được mô tả với hình dáng của một vị tu sĩ, mặc áo cà sa màu vàng, ngồi thiền trên đài sen. Trên đầu Ngài có một nhục kế, hai tay đặt trên đùi, lòng bàn tay hướng lên trên.

Ý nghĩa tượng Phật Thích Ca
Phật Thích Ca có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong Phật giáo. Tượng được coi là biểu tượng của Đức Phật Thích Ca, vị giáo chủ của Phật giáo. Thờ Phật Thích Ca giúp con người hướng thiện, tu tập theo giáo lý của Ngài để đạt được giác ngộ, giải thoát.