Bộ ngũ sự khảm ngũ sắc
Giới Thiệu
Tượng Quan Công Trấn Ải Bằng Đồng Vàng 62 Cm
Bộ Tam Sự Đỉnh Đồng Đúc Nổi Hình Song Long Chầu Nguyệt
Tượng Quan Công Bằng Đồng Vàng 62 cm ( giả cổ )