Tượng Bò Kéo Hũ Tiền Bằng Đồng

2.500.000

Kích thước: cao 16 cm, rộng 31 cm
Khối lượng: 2.9 kg