Tượng Trần Quốc Tuấn Bằng Đồng

2.200.000

  • Kích thước: cao 30 cm
  • Khối lượng: 2.5 Kg