Tượng Trần Quốc Tuấn Bằng Đồng Đỏ Khảm Tam Khí

3.600.000

  • Kích thước: cao 38 cm
  • Khối lượng: 3.8 kg