Tượng Rồng Nhả Ngọc Bằng Đồng Vàng

3.300.000

  • Kích thước: cao 40 cm, ngang 28 cm
  • Khối Lượng: 4 Kg
Danh mục: