Tượng Rắn Phong Thủy Bằng Đồng

1.450.000

  • Kích thước: cao 22 cm, ngang 17 cm
  • Khối lượng: 1.7 kg