Tượng Quan Công Vuốt Râu Bằng Đồng Đỏ Khảm Tam Khí

13.500.000

  • Kích thước: cao 65 cm
  • Khối lượng: 25 Kg
Danh mục: