Tượng Quan Công Trấn Ải bằng đồng vàng

1.500.000

Kích thước: cao 26 cm
Khối lượng : 1.8 kg