Tượng Quan Công Trấn Ải Bằng Đồng Hun Màu Giả Cổ

9.500.000

Kích thước: cao 62 cm – rộng 30 cm
Khối lượng: 15 Kg

Danh mục: