Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni Chỉ Thiên Chỉ Địa

2.300.000

Kích thước: cao 40 cm

Khối lượng: 3 kg