Tượng Phật Thích Ca Bằng Đồng

2.600.000

  • Kích thước: cao 30 Cm
  • Khối lượng: 3.3 kg