Tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát Cao 1m23

43.000.000

Kích thước cao 1m23