Tượng phật Di Lặc Ngũ Phúc

750.000

  • Kích thước: cao 15cm – đường kính 12cm
  • Khối lượng: 1 kg
Danh mục: