Tượng Phật Di Lặc Gánh Dây Tiền – Bằng đồng vàng

950.000

Kích thước: cao 16 cm

Khối lượng: 1.1 kg

Danh mục: