Tượng phật di lặc gánh bao tiền bằng đồng vàng – Cỡ lớn

12.500.000

  • Kích thước: cao 50 cm
  • Khối lượng: 22.5 kg
Danh mục: