Tượng phật Di Lặc cưỡi rồng

2.000.000

  • Kích thước: Cao 20cm – đường kính 17cm
  • Khối lượng: 1.3 kg
Danh mục: