Tượng Phật Đạt Ma Ngồi Thiền – Màu giả cổ

650.000

Kích thước: cao 13 cm rộng 13 cm
Khối lượng: 1.1 kg