Tượng Phật Đạt Ma Ngồi Thiền – Đồng vàng

7.000.000

Kích thước: cao 45 cm rộng 28 cm
Khối lượng: 8.1 kg