Tượng Mã Thượng Phong Hầu Bằng Đồng Vàng

1.250.000

  • Kích thước: ngang 19cm, cao 22 cm
  • Khối lượng: 1.5 kg