Tượng Gà Trống Bằng Đồng Vàng

3.500.000

Kích thước: cao 40 cm
Khối lượng: 6 Kg