Tượng Đồng Đầu Quan Thế Âm Bồ Tát

1.100.000

Kích thước: cao 22 cm, rộng 12 cm

Khối lượng: 1.1 kg

Gọi ngay!