Tượng Đồng Đầu Quan Thế Âm Bồ Tát

1.100.000

  • Kích thước: cao 22 cm, rộng 12 cm
  • Khối lượng: 1.1 kg