Tượng Đầu Phật Thích Ca Bằng Đồng – Màu giả cổ

1.200.000

Kích thước: cao 22 cm

Khối lượng: 2.6 kg

Gọi ngay!