Tượng Cá Rồng Bằng Đồng – Kim Long Quá Bối

3.300.000

  • Kích thước: ngang 39 cm, cao 26 cm
  • Khối lượng: 5 kg