Tượng Cá Chép Ngậm Gậy Như Ý

2.500.000

Kích thước: cao 18 cm, dài 37 cm
Khối lượng: 3.2 kg