Tượng Bác Hồ Bằng Đồng Vàng Cao 30 Cm

1.500.000

  • Kích thước: cao 30 cm
  • Khối lượng: 1.8 Kg