Tranh Mặt Trống Đồng Bản Đồ Việt Nam

1.800.000

Kích thước khung phủ bì 80x80cm
Mặt trống bằng đồng vàng đường kính 50 cm

Mã: TD-TD50K Danh mục: