Tranh Mặt Trống Đồng Bản Đồ Việt Nam

1.800.000

Kích thước: khung phủ bì 80x80cm, mặt trống bằng đồng vàng đường kính 50 cm

    Mã: TD-TD50K Danh mục: