Thạch Cảm Đương Bằng Đồng Vàng

950.000

Kích thước: cao 17 cm, rộng 18 cm

Khối lượng: 1.6 kg

Gọi ngay!