Ống Đựng Hương bằng đồng được đúc theo công nghệ Đài Loan

1.600.000

Đôi ống hương cao 30 Cm

Khối lượng: 3 kg