Ống Đựng Hương bằng đồng được đúc theo công nghệ Đài Loan ( giả cổ )

1.650.000

Đôi cỡ trung cao 30 cm

Khối lượng: