Hồ Lô Bát Tiên Bằng Đồng Hun Màu Giả Cổ

1.200.000

  • Kích thước: cao 26 Cm
  • Khối lượng: 1.7 Kg