Gạt Tàn Thuốc Dạng Trống Đồng

450.000

  • Kích thước: đường kính 11 cm, cao 8 cm
  • Khối lượng: 300 g