Đôi Hạc Thờ Bằng Đồng Hun Màu Giả Cổ

1.900.000

Cao 50 cm