Đôi Hạc Thờ Bằng Đồng Được Đúc Theo Công Nghệ Đài Loan – Hàng 2 màu

1.900.000

Hạc thờ bằng đồng cao 50cm

Khối lượng: 4Kg