Đôi hạc thờ bằng đồng cánh tiên – Màu vàng bóng

2.500.000

  • Kích thước: cao 55 cm
  • Khối lượng: 4.6 Kg