Đôi Đèn Thờ Hình Rồng Phượng – Hàng 2 Công Nghệ

2.200.000

Đôi đèn thờ cao 40 cm

Khối lượng: 4 kg/đôi

Danh mục: