Đôi Đèn Hình Quả Đứa – Màu Vàng Hun

1.800.000

Đèn thờ cao 36 cm