Cuốn thư câu đối bằng đồng đỏ nền đỏ đen – hàng kỹ

6.000.000

  • Kích thước: cuốn có chiều dài 1m75, cao 88 cm
  • Câu đối có chiều dài 1m75, rộng 25cm