Cuốn Thư Câu Đối Bằng Đồng Đỏ Chữ Thư Pháp – Hàng kỹ

6.000.000

  • Kích thước: cuốn có chiều dài 1m75, cao 88 cm, câu đối có chiều dài 1m75, rộng 25cm
  • Khối lượng: 14kg

Hết hàng