Chuông Bát Bằng Đồng – Đồ Đồng Đại Bái

1.300.000

Đường kính 13 cm