Bộ Tượng Tây Phương Tam Thánh Bằng Đồng

17.900.000

  • Kích thước: cao 48 cm
  • Khối lượng: 21 Kg / bộ