Bộ Tượng Tây Phương Tam Thánh Bằng Đồng

7.500.000

  • Kích thước: cao 30 cm
  • Khối lượng: 9 Kg / bộ