Bộ Tây Phương Tam Thánh Bằng Đồng – Màu Giả Cổ

128.000.000

Kích thước cao 1m23