Bộ Tam Sự Đỉnh Đồng Đúc Nổi Rồng Phượng

7.300.000

  • Đỉnh đồng cao 50cm
  • Nến thờ cao 42cm
  • Khôi lượng: 17 kg
Danh mục: