Bộ Ngũ Sự Khảm Tam Khí – Đỉnh Đồng Khảm Song Long Chầu Nguyệt

18.500.000

Đỉnh đồng cao 50 cm

Nến thờ cao 40 cm

Đôi hạc thờ cao 52 cm

Danh mục: