Bộ Ngũ Sự Khảm Ngũ Sắc

36.000.000

  • Đỉnh đồng cao 50 cm
  • Nến thờ cao 42 cm
  • Đôi hạc thờ cao 55 cm
Danh mục: