Bộ Ngũ Sự Đỉnh Đồng Đúc Nổi Hoa Sòi Màu Vàng Đậm

8.200.000

Đỉnh đồng cao 40 cm

Đôi nến thờ cao 33 cm

Đôi hạc thờ cao 47 cm