Bộ khay chén và xuyến rượu bằng đồng

1.150.000

  • Khay chén: kích thước 23x9cm
  • Xuyên rượu: kích thước cao 20cm