Bộ Đồ Thờ Gia Tiên Đài Loan đầy đủ 14 món

14.000.000

  • Đỉnh đồng cao 50 cm
  • Đôi hạc thờ cao 50 Cm